มหาสารคาม (ชมคลิป) พาณิชย์จังหวัดเปิดตัวข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ภายใต้ แบรนด์ข้าวสระแคนบุญตา ยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ระดับสากล

 


วันที่ 24 ก.ค 2565ที่บ้านสระแคน ต.ราษฏร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวพันธุ์บ้านสระแคน เปิดตัวข้าวหอมมะลิ105 แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ภายไต้แบรนด์ ข้าวสระแคนบุญตา ยกระดับสินค้าดี GI อีสานสู่สากล เพื่อยกระดับสินค้าท้องถิ่น บุกตลาดการค้าสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก


ปัจจุบันพันธุ์ข้าวบ้านสระแคนบุญตา ได้ใช้ชื่อแบรนด์ว่า ”ข้าวบุญตา” ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ร้องไห้ ข้าวกล้อง และข้าวลืมผัว ด้วยรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย โดย ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้GI วิสาหกิจ ชุมชนศูนย์ผลิตข้าวพันธุ์บ้านสระแคน จ. มหาสารคาม เป็นข้าวที่มีความหอมมากกว่าข้าวหอมมะลิจากแหล่งอื่น เพราะที่ดินเพาะปลูกเป็นดินปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การปลูกข้าวในภูมิประเทศที่แห้งแล้ง และมีความเค็ม ของดิน ส่งผลให้ข้าวเกิดความเครียด และหลั่งสารหอม ส่งผลให้ข้าวมีความหอมมากกว่าข้าวหอมจากแหล่งอื่น และ เป็นความพิเศษที่เกิดจากสภาพภูมิศาสตร์โดยแท้


นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า มหาสารคามมีจีดีพีภาคเกษตรอยู่ประมาณ 20เปอร์ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่90เปอร์เซนต์ เป็นสินค้าการเกษตร ในส่วน90เปอร์เซนต์ 80เปอร์เป็นพื้นที่ ปลูกข้าว รายได้หลักของจังหวัดมหาสารคามนอกจากมีการเจริญเติบโตภาคการศึกษาภาคเกษตรก็มีความสำคัญเช่นกัน ในส่วนของจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกับกระทรวงพาณืชย์กรมทางทรัพย์สินปัญญา มีการยื่นขอจดทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือจีไอ มี2 ชนิด ชนิดที่1ข้าวหอมะลิทุ่งกุล้าองไห้และสินค้ามันแกวบรบือเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ในส่วนของพาณิชย์จังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าจีไอทั้ง 2 รายการทั้งออฟไลน์และออนไลน์นอกจากนี้ก็ได้มีการนำสินค้าไปจำหน่ายและแสดงตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ โดยผ่าน งบกระทรวงพาณิชย์ และจังหวัด นอกจากนี้ในงานแสดงสินค้านาๆชาติได้นำสินค้าไปร่วมจำหน่าย ในส่วนของผู้ ประกอบการแปรรูปหรือวิสาหกิจ ที่สนใจที่จะใช้สินค้าจีไอของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งตัวสินค้าได้มีระบบการควบคุมสินค้าที่เข็มแข็ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค หากสนใจติดต่อสายด่วนทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในส่วนของพื้นที่การผลิตสินค้าข้าวในจังหวัดมหาสารความทั้งหมด อยู่ประมาณ7แสนตัน ส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายข้าวเปลือกและข้าวสาร ในส่วนของการยกระดับด้วยราคาอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือสินค้าGI พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่พื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยบางตำบลซึ่งมีพื้นที่ประมาณ2แสนไร่ หากผู้ประกอบการสนใจที่จะนำไปแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อต่อยอด ซึ่งจังหวัดได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนเพื่อมีการเพิ่มมูลค้าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม


นายสิริชัย ปราบมาตย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวพันธุ์บ้านสระแคน เปิดเผยว่าทุ่งกุลาร้องไห้มีสภาพเป็นแอ่งกระทะ ขนาดใหญ่ ดินเป็นดินร่วนปนทรายพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การปลูกข้าวในภูมิประเทศที่มีทั้งความแห้งแล้งของ พื้นที่ และความเค็มในดิน ส่งผลให้ข้าวเกิดความเครียดและหลั่งสารหอม ส่งผลให้ข้าวมีความหอมมากกว่าข้าวหอม จากแหล่งอื่น และเป็นความพิเศษที่เกิดจากภูมิศาสตร์ไทยโดยแท้ดังนั้นจึงได้มีการตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธุ์ผลิตบ้านสระแคน โดยเริ่มแรกมีสมาชิกกลุ่ม 30 คน ปัจจุบันมีสามชิกกลุ่ม 50 คน พื้นที่ปลูกข้าว 514ไร่ สามารถผลิตข้าวได้ 150ตัน ปัจจุบันพันธุ์ข้าวบ้านสระแคนบุญตา ได้ใช้ชื่อแบรนด์ว่า ”ข้าวบุญตา” ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ร้องไห้ ข้าวกล้อง และข้าวลืมผัว ด้วยรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย โดย ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้GI วิสาหกิจ ชุมชนศูนย์ผลิตข้าวพันธุ์บ้านสระแคน จ. มหาสารคาม เป็นข้าวที่มีความหอมมากกว่าข้าวหอมมะลิจากแหล่งอื่น เพราะที่ดินเพาะปลูกเป็นดินปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การปลูกข้าวในภูมิประเทศที่แห้งแล้ง และมีความเค็ม ของดิน ส่งผลให้ข้าวเกิดความเครียด และหลั่งสารหอม ส่งผลให้ข้าวมีความหอมมากกว่าข้าวหอมจากแหล่งอื่น และ เป็นความพิเศษที่เกิดจากสภาพภูมิศาสตร์โดยแท้

ซึ่ง ข้าวกล้องแปรรูป โรคสมองเสื่อม โรคเบาหวาน ปัจจุบันทางกลุ่มกำลังเริ่มขายผ่านออนไลน์เพื่อได้เพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้บริโภคได้เร้วขึ้นโดยมีพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามออกให้ความรู้