ศรีสะเกษ – “เลขาธิการ กปร.” ประชุม ด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมถวายรายงาน “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร

 


เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่สำนักงานโครงการชลประทานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ สำนักงาน กปร. เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินการ โครงการจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งแนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสรยุทธ กสินธุ์มานะวาท หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม


ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีเขื่อน ขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนราษีไศล อ.ราษีไศล และเขื่อนหัวนา อ.กันทรารมย์ และมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อีก 16 แห่ง สามารถเก็บกักน้ำได้รวมกันประมาณ 347 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกัน 187 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 53.97% โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดให้เรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็น 1 ใน10 วาระสำคัญของจังหวัดอีกด้วย.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน