ขอนแก่น (ชมคลิป) ‘แต่งสีแต้มศิลป์ให้หินมีชีวิต’ สวนสัตว์ขอนแก่น จัดประกวดวาดภาพเพ้นท์หินสามมิติ สร้างแหล่งเรียนรู้ ผ่านผลงานศิลปะ

 


สวนสัตว์ขอนแก่น จัดแข่งขันประกวดวาดภาพเพ้นท์หิน ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท โดยมี น้องๆ นักเรียน นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้การตอบรับสนใจเข้าร่วมแข่งขันสร้างผลงานศิลปะเป็นอย่างดี


นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านงานศิลปะการวาดภาพเพ้นท์หินสีแบบสามมิติ ภายใต้หัวข้อ “สวนสัตว์หิน” และเพื่อการพัฒนาด้านกายภาพของพื้นที่ในการรองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์เกิดความประทับใจ ชื่นชอบในผลงานศิลปะภาพวาดระบายสีให้เป็นรูปสัตว์แบบสามมิติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมให้สามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมาย และยังเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากน้องๆ นักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยการนำเสนอผลงานด้านศิลปะผ่านการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของผู้นำเสนอผลงานด้านศิลปะ เพื่อการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ซึ่งผลงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงไว้ ณ บริเวณสวนหินด้านหน้าทางเข้าส่วนจัดแสดงสัตว์ เพื่อเป็นตัวกลางหรือช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสร้างความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย


ในกิจกรรมครั้งนี้ มีน้องๆ นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันการประกวดวาดภาพเพ้นท์หินสามมิติ จำนวน 10 ทีม จากสถาบันต่างๆ ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง โดยแต่ละทีมจะต้องวาดภาพเพ้นท์หินสีแบบสามมิติ ภายใต้หัวข้อ “สวนสัตว์หิน”ตามที่กำหนด โดยมีการพิจารณาตัดสินการประกวดรางวัลชนะเลิศ มูลค่า 7,000.- บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ มูลค่า 4,000.- บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลชมเชย มูลค่า 1,000.- บาท จำนวน 2 รางวัล นอกจากนี้แล้วสวนสัตว์ขอนแก่นยังมอบบัตรVIPเข้าชมสวนสัตว์ฟรี 1 ปี ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ รวมรางวัลมูลค่าทั้งสิ้น 43,000.- บาท


นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวต่อว่า การประกวดวาดภาพเพ้นท์หินสามมิติในครั้งนี้ จัดแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบรรดาใจให้กับเยาวชนและผู้รักในงานศิลปะ ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าผ่านการสื่อสารโดยใช้หิน ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในการส่งต่ออารมณ์และความรู้สึกด้วยการวาดภาพ เพื่อให้ทุกชีวิตได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ร่วมใจกันอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่สืบไป
สวนสัตว์ขอนแก่น จึงขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าชมผลงานวาดภาพเพ้นท์หินสามมิติที่สวนหิน สวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.หากต้องการสอบถามข้อมูลการเที่ยวชมสวนสัตว์สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ 086-4594192สวนสัตว์ขอนแก่น หรือจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Social Media www.facebook.com/สวนสัตว์ขอนแก่น และทางเว็บไซต์ของสวนสัตว์ขอนแก่น www.khonkaenzoo.com