เลย (ชมคลิป) จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล”ประชารัฐลีก”ชิงรางวัล 5.1 แสนบาท


ที่ห้องใบทอง โรงแรมใบบุญเพลส ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอล”ประชารัฐลีก” พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอล”ประชารัฐลีก”ชิงรางวัล 5.1 แสนบาท มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเงื่อนไขหลายทีม

นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอล”ประชารัฐลีก”กล่าวว่า การทำฟุตบอลอาชีพในจังหลัดเลย จะทำให้วงการกีฬาในจังหวัดเลย มีเศรษฐกิจเติมโต เพราะมีการใช้จ่ายทุกๆวันที่การแข่งขัน ส่วนวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักกีฬาช่วงอายุ 18 -20 ปี ได้เล่นบอลอาชีพ ส่งเสริมให้กรรมการตัดสินฟุตบอล พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ฝึกสอนตลอดการแข่งขัน 8 เตือน 20 สัปดาห์ ประชาชน ได้ตื่นตัว และออกมาสนับสนุนลูกหลานให้เล่นกีฬาฟุตบอลมากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น นักกีฬาช่วงอายุ 18-20 ปี โรงเรียนมัธยมต่างๆในจังหวัดเลย ประชาชน 14 อำเภอ กรรมการ และ ผู้ฝึกสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่าง วันที่ 2 พ.ค.ถึง 30 พ.ศ.65 ระยะ 1 เดือน เก็บข้อมูลและประกาศรับสมัครไม่เกิน 30 พ.ค.65 จำนวน 10 ทีม โดยทีมที่ได้ผ่านการกัดเถือก ต้องมีความพร้อม มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานที่ฝ่ายจัดการแข่งขันตั้งไว้ ระบบการแข่งขันทำการแข่งขัน แบบพบกันหมด 2 ครั้ง คือนัดเหย้า และนัดเยือน จำนวน 180 แมทช์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ จะมีจำนวนคนที่มีสวนรวมในโครงการนี้ไม่ต่ำกว่า 200,000 คน สร้างภาพพลังประชารัฐต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนตื่นตัว สนใจในกีพาฟุตบอล สามารถเล่นเพื่อการออกกำลังกาย และสามารถล่นเป็นอาชีพได้ เป็นเวทีแสดงออก ของเล็กและเยาวชน ในยุดที่ฟุตบอล ไห้รับความนิยม ส่งเสริมกิจกรรมกรรม ความร่วมมือในชุมชน อำเภอ โรงเรียนและประชาชนทั่วไปให้หันมาสนใจ


ทั้งนี้ การจัดทำฟุตบอลอาชีพเลยลีก จัดขึ้นครั้งแรกปีพ.ศ.2553 ประสบความสำเร็จอย่างสูง เนื่องจากมีนักฟุตบอลได้เล่นระดับทีมชาติและสโมสรไทยลีก สำหรับรางวัลและเงินสนับสนุน ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 10 ทีม ทีมละ30,000 บาท จ่ายเลค ละ 15,000บาท รวม 300.000 บาท สนับสนุนลูกฟุดบอลทีมละ 6 ลูก รางวัลอันดับ 1 จำนวน 50,000 บาท พร้อมถ้วย อันดับ 2 จำนวน 30,000 บาท พร้อมถ้วย อันดับ 3 จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย