อุบลราชธานี (ชมคลิป) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิ.ย.65 กองบัญชาการกองทัพไทย ( หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ) โดย พล.ท.อนุสรรค์ คุ้มอักษร รอง ผบ.นทพ.(ฝ่ายบริหาร)/หน.ชุดตรวจติดตามฯ และคณะ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการเพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พล.ต. นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผอ.สนภ.5 นทพ. และ ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพลภายในหน่วยฯ ให้การต้อนรับ เข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์จิตอาสา ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติตามนโยบายด้านกำลังพล และตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 นพค.1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน พร้อมกับเยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี “พาเลี้ยงหอยปัง สร้างความหวังกับหนูนา” ที่หน่วยได้ให้การสนับสนุน พร้อมกับร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีผู้แทนของโรงเรียนและชุมชนร่วมให้การตอนรับ และได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในโครงการดังกล่าว ณ นพค.51 สนภ.5 นทพ. ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาเจริญ จ.อำนาจเจริญ

Related posts