เลย (ชมคลิป) ผช.ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ เน้นย้ำคุมเข้ม ป้องกันสิ่งผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนไทย-ลาว

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศปก.ทบ. โดย พล.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผช.ผบ.ทบ.(2)/ ผบ.ศปก.ทบ.(2) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ เน้นย้ำคุมเข้ม “ยกระดับการป้องกันซีลพื้นที่ชายแดน”ป้องกันสิ่งผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนไทย-ลาว จ.เลย โดยมี พล.ต.บุญสิน พาดกลาง รอง มทภ.2(3) พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.พล.ร.3/ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผบ.บก.ควบคุมที่ 3 ( ร.8 ) พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.กรม ทพ.21/ผบ.ฉก.ทพ.21 พร้อมหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและกำลังพลที่ขึ้นควบคุมยุทธการกับ กกล.สุรศักดิ์มนตรีในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ศปก.ทภ.2 (กกล.สุรศักดิ์มนตรี) ในพื้นที่จังหวัดเลย ของกองร้อยทหารพรานที่ 2101 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย


โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมทั้งพบปะกำลังพล ให้โอวาท และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ชายแดน พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมในความเสียสละมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเป็นกำลังใจให้ กองกำลังป้องกันชายแดนทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทย และเดินทางไปจุดตรวจการณ์ภูหัวฮ่อม บ.บ่อเหมืองน้อย ต.แสนภา อ.นาแห้ว จ.เลย โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนเผชิญเหตุ “ราชสีห์ 1” ประกอบภูมิประเทศ ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 พร้อมทั้งได้ตรวจภูมิประเทศบริเวณ จุดตรวจการณ์ภูหัวฮ่อม ในการเฝ้าระวังป้องการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนตลอดแนวแม่น้ำเหือง ระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว และกองร้อยทหารพรานที่ 2103 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมทั้งพบปะกำลังพล ให้โอวาท และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดน และเดินทางไปเนินตรวจการณ์ดอนชม ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โดยได้ตรวจภูมิประเทศบริเวณเนินตรวจการณ์ดอนชม ในการเฝ้าระวังป้องการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนตลอดแนวแม่น้ำโขง ระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักเรียน พร้อมทั้งพบปะพูดคุยจุดประกายให้กับนักเรียน ที่จะก้าวต่อไปเป็นอนาคตของชาติ ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติไทยให้เข้มแข็งยั่งยืนสืบไป ณ รร.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย