ร้อยเอ็ด – พสบ.ทบ. รุ่นที่ 28 จัดกิจกรรม “เพื่อสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ”

ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก โดยหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก พสบ.ทบ. รุ่นที่ 28 จัดกิจกรรม “เพื่อสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ”ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (พสบ.ทบ.)โดยหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก รุ่นที่ 28 จัดขึ้น ณ วัดสันติวิหาร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพลตรี สมบัติ จินดาศรี รองแม่ทัพภาคที่ 2 รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รองผอ.รมน.ร้อยเอ็ด ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 20 ทุน มอบจักรยานให้นักเรียน จำนวน 10 คัน มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ จากนั้นคณะและผู้ร่วมงานได้ร่วมกันทำกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด ปลูกต้นไม้ ทาสีพระพุทธรูป ก่อกองทราย ซ่อมแชมห้องน้ำภายในวัด ตัดผมฟรีแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป

โอกาสนี้ มทบ.27ได้จัดรถครัวสนามออกทำข้าวกล่องแจกให้กับผู้ร่วมงาน มีชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมทำอาหาร ชนิดต่างๆบริการ และรัปทานอาหารร่วมกัน ท่ามกลางการแสดงดนตรีจากวงคลาสสิคแบนด์ หน่วย มทบ.27 ขับกล่อมสร้างความสุขไปพร้อมๆกันด้วย