ศจพ.อ.เมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ(อัคคีภัย)

ศจพ.อ.เมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พร้อมมอบถุงยังชีพในการดำรงชีวิต และให้กำลังใจแก่ผู้ยากจนตามเป้าหมาย TPMAP ภายใต้นโยบายของรัฐบาล และเยี่ยมครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ(อัคคีภัย)


เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยกำนันตำบลโนนขมิ้น ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ใน”การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เยี่ยมและมอบถุงยังชีพพร้อมเงินเพื่อการดำรงชีวิต และให้กำลังใจแก่ผู้ยากจนตามเป้าหมาย TPMAP และนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ(อัคคีภัย)ในพื้นที่ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เมื่อเร็วๆนี้

ดร.ประยูรฯนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่าโดยที่รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความยากจน โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai PeopleMapand Analytics Platform) หรือ “TPMAP”นำมาวิเคราะห์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถกำหนดแนวทางและนโยบายในการแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างถูกต้อง ตรงเป้าหมาย ในพื้นที่ต่างๆได้อย่างถูกต้อง “ในส่วนของการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งสภาพัฒน์ จะใช้เส้นยากจนเป็นตัวชี้วัดหลัก ไม่ได้ใช้ตัวเลขจากผู้รับบัตรสวัสดิการ

โดยเป้าหมายการแก้ปัญหาความยากจนคือให้คนมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเส้นยากจน โดยข้อมูลที่ใช้จาก TPMAP จะต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลนี้ให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานในการวางแผนแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างถูกต้อง” โดยได้มอบหมาย สศช.จัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย (เมนูแก้จน) ตามมิติความขัดสน 5 มิติความขัดสน ประกอบด้วย 1.ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2.การศึกษา และทักษะที่จำเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4.คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และ 5.การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมในสังคม

และในวันนี้คณะทำงาน ศจพ.อ.ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพและเงินให้กับผู้ยากจนตามเป้าหมาย TPMAP จำนวน 4 ครัวเรือน นางเวิน โอสถศรี บ้านเลขที่ 41 ม.7 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย และรายได้ ปัจจุบันได้มีการซ่อมแซมบ้านในที่ดินของลูกสะไภ้ มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และขายจักรสานกระติ้บใส่ข้าวเหนียวได้เดือนละ1,000-1,500 บาท และได้แนะนำการปลูกผัก เลี้ยงไก่เพื่อรับประทานในการลดรายจ่ายพร้อมทั้งการส่งเสริมอาชีพในการจักรสาน

นายแดง นางสุบัน มะลิทอง บ้านเลขที่ 231 ม.7 ต.โนนขมิ้น เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ รายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ มีบ้านเป็นของตนเองไม่มีที่ดินทำกิน อาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน นายวุฒิพงษ์ หนแสนดี บ้านเลขที่ 325 ม.7 ต.โนนขมิ้น ผู้พิการ และ นายปั้น แสนบุตร บ้านเลขที่ 68 ม.6 ต.โนนขมิ้น มีปัญหาบ้านไม่มั่นคง และเป็นผู้สูงอายุ ยากจน ในเบื้องต้นได้ประสานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) พอช.ได้งบประมาณมาช่วยซ่อมแซมบ้านโดยจะใช้จิตอาสาร่วมกันในการดำเนินการ


พร้อมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) รายนางหนูจีน เทพบาล บ้านเลขที่ 52 ม.7 ต.โนนขมิ้น ซึ่งเสียหายบางส่วนและมีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด อนึ่งอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้ขับเคลื่อนภารกิจใน”การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ให้กับประชาชนที่ยากจน และประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง


ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู