เปิดแล้ว! สุดยิ่งใหญ่ “งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 65” เกษตรกรยิ้มผลผลิตออกกว่า 7,300 ตัน มูลค่ามากกว่า 1,200 ล้านบาท

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2565 โดยมี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พร้อมด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจสุขภาพที่ 10 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานหอการค้าไทย ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นากสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม และมี นายแปน โกะช็อก ผวจ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะร่วมเป็นเกียรติภายในงานด้วย


นายวัฒนา กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ถือได้ว่าเป็นดินแคนมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของอีสานใต้ เพราะนอกจากเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ หอมแดง กระเทียม ที่มีคุณภาพมาตรฐาน จนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ยังเป็นแหล่งปลูกผลไม้คุณภาพดี โดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เนื่องจากมีดินที่อุดมสมบูรณ์จากดินลาวา และความชุ่มชื้นแนวป่าเทือกเขาพนมดงรัก ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ และศรีรัตนะ ส่งผลให้เกษตรกร ผู้ปลูกทุเรียนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทุเรียนภูเขาไฟจึงเปรียบเสมือนหัวรถจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนภาคการเกษตร รวมถึงภาคการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น ที่พัก ร้านอาหาร และอื่นๆ ให้ได้รับประโยชน์ไปด้วย โดยในปี 2565 นี้ จะมีผลผลิตกว่า 7,300 ตัน มูลค่ามากกว่า 1,200 ล้านบาท


ดังนั้น จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้กำหนดจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เพิ่มช่องทางการตลาด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2565” ในระหว่างวันที่ 9-15 มิ.ย. นี้ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้าน นำมาจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว การแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมด้านการเกษตรของส่วนราชการและภาคเอกชน รวมทั้ง มีการลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ และหอการค้าไทย เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร
นอกจากนี้ ยังได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ” ซึ่งประกอบด้วย การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา การแสดงศิลปวัฒนธรรมวิถีชนเผ่าศรีสะเกษ ศิลปินแห่งชาติ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารและผ้าทอพื้นเมือง การเสวนาทางวิชาการ เป็นต้น อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน