หนองบัวลำภู – ปิ้งไอเดีย อบต.นากอก สร้างนวัตกรรมเครือข่ายใยแมงมุม เป็นโมเดลใหม่ พร้อมจับมือภาคีเครือข่าย พุ่งเป้าให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่าที่โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจห่างไกลยาเสพติด โดยมี นายสุภโชค พลานิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู พ.ต.อ.สุมิตร นันสถิตย์ ผกก.ศรีบุญเรือง นายสุทัศน์ สุวรรณ กำนันตำบลนากอก นายสุรศักดิ์ สุวรรณ ส.อบจ.หนองบัวลำภู เขต อำเภอศรีบุญเรือง นายรุ่งเพชร ศรีกาญจนา อดีต ส.อบจ.หนองบัวลำภู นายคมสันต์ ไสยรัตน์ ประธาน กกตร.สภ.ศรีบุญเรือง คณะกรรมการ กกตร.สภ.ศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 23 หมู่บ้านในตำบลนากอก ผอ.โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา ผอ.รพ.สต.นากอก คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก และชาวบ้านโคกม่วง เข้าร่วมกิจกรรรมนางสาวคณานิตย์ ทองเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก กล่าวว่าด้วยชมรมชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกล่าม องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจห่างไกลยาเสพติด และ การบันทึกข้อตกลง (MOU) ของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด TO BE NUMBER ONE หรือ นวัตกรรม MANGMOOM MODEL (แมงมุมโมเดล) หรือ เครือข่ายใยแมงมุม ตำบลนากอก TO BE NUMBER ONE ร้อยเปอร์เซ็นต์ ของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกล่าม องค์การบริหารส่วนตำบลนากอกโดยจับมือร่วมกับ อำเภอศรีบุญเรือง และ สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 23 หมู่บ้านในตำบลนากอก และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างเครือข่ายชมรมฯ สมาชิกและแกนนำ ใหม่ให้เกิดขึ้นภายในตำบล ครบทุกชุมชน ในการพัฒนาชมรมฯ ที่สามารถจัดตั้งและพร้อมที่จะดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE หรือ เครือข่ายใยแมงมุม และเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในโอกาสเดียวกันนี้ เพื่อเป็นพันธะสัญญาร่วมกันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก พร้อม นายอำเภอศรีบุญเรือง ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง ส.อบจ.ในพื้นที่ ผอ.รพ.ศรีบุญเรือง ผอ.รพ.สต.นากอก กำนัน ผญบ.ในตำบลนากอก ร่วมกันลงนามการบันทึกข้อตกลง (MOU) ของภาคีเครือข่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด TO BE NUMBER ONE หรือ นวัตกรรม MANGMOOM MODEL (แมงมุมโมเดล) เครือข่ายใยแมงมุม ตำบลนากอก TO BE NUMBER ONE ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ภาคเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ พร้อมนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ได้มอบชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 800 ชุด ให้กับสถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง เพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดกรองผู้เสพสารเสพติด ในพื้นที่ต่อไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู