ศรีสะเกษ – รมช.มหาดไทย เร่งตรวจสอบโครงการสวนสาธารณะกุดหวาย งบ 140 ล้าน ส่งมอบไม่ถึงปีดินถนนทรุดลึกท่วมหัว สั่งเร่งแก้ไขเพื่อประโยชน์แผ่นดิน

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณสวนสาธารณะกุดหวาย อนุสรณ์ 239 ปี จ.ศรีสะเกษ ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย และคณะ ร่วมกับ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองกุดหวาย หลังจากที่มีข่าวทางสื่อสารมวลชนว่า เกิดแผ่นดินทรุดตัวบริเวณถนนลาดยาง ซึ่งก่อสร้างเป็นถนนสำหรับรถจักรยาน และเส้นทางวิ่งออกกำลังกายรอบหอขวัญเมืองศรี ภายในสวนสาธารณะดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้การได้ สภาพถนนทรุดเป็นแนวยาวประมาณ 120 เมตร ลึกประมาณ 150-170 ซ.ม. อีกทั้งรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กยังแตกร้าวพังเป็นแถบเอนออกด้านนอกมีแนวโน้มว่าจะล้ม


ซึ่งสวนสาธารณแห่งนี้เพิ่งมีการส่งมอบพื้นที่ให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการปรับปรุงดูแลรักษา เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าว จ.ศรีสะเกษ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ได้รับงบประมาณในปี 63 ในการดำเนินงาน งบประมาณสูงถึง 140 ล้านบาท บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ ตามที่นำเสนอข่าวไปนั้น
นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า จากตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบว่า ถนนได้ทรุดตัวลึกเป็นทางยาว และบริเวณรั้วที่พังเป็นแถบ จนหวั่นเกรงว่า อาจจะเกิดอันตรายต่อประชาชนหากเข้ามาใช้บริเวณนี้ในการเดิน – วิ่ง หรือปั่นรถจักรยานออกกำลังกาย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ประกาศปิดสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นการชั่วคราว เพื่อเตรียมทำการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีส่วนเริ่มต้นในการออกแบบ งบประมาณที่ใช้ก็เป็นงบจังหวัด ซึ่งก็เป็นภาระที่เราต้องดูแลรับผิดชอบให้มันเกิดความเรียบร้อย ซึ่งการก่อสร้างงานหลายๆที่ ก็มีปัญหาเช่นนี้เหมือนกัน แต่อย่าลืมว่าเรามีเรื่องการประกันสัญญาการก่อสร้างเอาไว้ในการที่จะซ่อมดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน แต่จากการที่ตนมาดูจริงๆแล้ว ตนคิดว่าดินอาจจะสไลด์ด้านล่างทั้งหมด โครงสร้างต่างๆเป็นไปตามแบบรูปรายการ แต่ผู้การออกแบบคงกังวลว่าจะกระทบพื้นที่ของการรถไฟ ซึ่งบางทีการจะทำโครงการทั้งหลายนี้ก็อาจจะคาบเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นเป็นเรื่องที่ต้องหารือกัน ต้องขอความเห็นชอบหลาย ๆรายการ


ซึ่งการออกแบบรายการไปนี้เราเข้าใจว่าพื้นที่เราทำนี้สามารถรับน้ำหนักได้ แต่ว่าถ้ามีอะไรคลาดเคลื่อนไปมันก็ต้องบำรุงรักษา เพราะยังอยู่ในประกันสัญญาแบบนี้ ผู้รับจ้างเองก็ยินดีซึ่งทราบว่า ได้มีการลงทุนเพิ่มเพื่อเอาดินมาปรับบริเวณด้านนอกของรั้วในระยะที่จะสามารถรองรับได้เวลาที่เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงมรสุมเช่นนี้ น้ำก็จะลงไปในดินมากดินก็อาจจะรับน้ำหนักไม่ได้ โดยเมื่อดูจากรูปแบบรายการที่จะนำมาแก้ไขแล้ว ตนมั่นใจว่าการแก้ไขตรงนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ส่วนเรื่องการตรวจสอบก็เป็นระบบของทางราชการซึ่งจะต้องว่ากันไป ซึ่งตนมาในวันนี้ก็เพื่อมาเร่งรัดเพื่อขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขดำเนินการด้วยความรวดเร็ว และทำให้ดีทำให้ได้มาตรฐาน ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็เป็นเรื่องของทางจังหวัดศรีสะเกษ ที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการลงมาดูกันซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย


นอกจากนี้เรื่องที่มีข่าวว่าการก่อสร้างครั้งนี้สถานที่ก่อสร้างยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้นั้น เรื่องนี้ตนได้ฟังหลายคนพูดมาแล้ว ตนก็ไม่สบายใจ ซึ่งที่สาธารณะก็เป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตนเห็นว่าการใช้ที่ตรงนี้ ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อส่วนบุคคล แต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนคนที่เอาแง่กฎหมายมาคิด มาพูด ตนไม่อยากเอ่ยนาม วันนี้งบประมาณแผ่นดินกว่าจะใช้ออกมาได้ ต้องมีกระบวนการกลั่นกรอง ขอให้ยึดหลักอย่างเดียวว่า ประโยชน์ของประชาชนต้องเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน ตนเชื่อว่าตอนทำโครงการนี้ต้องมีการประชาคมชาวบ้านในขั้นตอนของการของบประมาณอยู่แล้ว.

ทีมข่าว ศรีสะเกษ // รายงาน