หนองบัวลำภู – กศน.ศรีบุญเรือง นำนักศึกษา กศน. ลงพื้นที่จริงศึกษาแหล่งเรียนรู้”โคกหนองนา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ห้วยบักด้ง”

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงห้วยบักด้ง ชุมชนโคกโนนนา บ้านโคกล่าม ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีบุญเรือง โดย นายสนิท อาษาธง ผอ.กศน.จ.หนองบัวลำภู และ นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ รอง ผอ.กศน.จ.หนองบัวลำภู ร่วมกับ ครู กศน.อำเภอศรีบุญเรือง จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้”โคกหนองนา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินแบบ “โคกหนองนา โมเดล”ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ “โคกหนองนา โมเตล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลในระดับชุมชนต่อไป

โดยมีนายภูริวัฒ พูนสูงเนิน เกษตรอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม พ.ต.อ.สุมิตร นันสถิตย์ ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง นำเสนอแนวทางการทำอาชีพเกษตรกรรมจริงในพื้นที่เตรียมการรองรับในขณะที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ นอกจากนั้นยังมี นายณัฐภพ จำปา พัฒนาการอำเภอศรีบุญเรือง ยังได้นำเสนอแนวทางการดำเนินการโคกหนองนาโมเดล ภายใต้บริบทของพื้นที่ของตนโดยมีนักศึกษา กศน.ในอำเภอศรีบุญเรือง ส.อบต.นากอก อสม.และผู้นำชาวบ้านโคกล่าม เข้ารับการเสริมความรู้ในครั้งนี้

จากนั้น นางบัวศิลป์ แสนสมบัติ หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงห้วยบักด้ง ได้นำเสนอข้อมูลที่ตั้งของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เข้ารับการศึกษาและดูงานเรียนรู้จริง ภายใต้พื้นที่ 12 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำการนาปี ทำสวนผลไม้(มะม่วง มะขามยักษ์ มะนาว ฯลฯ)ผักหวาน พริก กล้วย ประมง(ปลากินพืช) และการเลี้ยงสัตว์(วัว เป็ด ไก่) และอื่นๆตามกำลังแรงงานของครอบครัว ในขณะที่เป็นความโชคดีพื้นที่ตรงนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงห้วยบักด้ง)ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก สมาชิกได้รับผลประโยชน์จากน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินของสมาชิกในกลุ่ม ทำให้นักศึกษาที่มาศึกษาดูงานและเรียนรู้เกิดการเรียนรู้พร้อมได้ดูพื้นที่จริงและนำไปประยุกต์ในการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมปรับใช้ให้เกิดความมั่นคงในคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู