ศรีสะเกษ – ชาวบ้านปลื้ม “โครงการ 238 เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” สร้าง-ซ่อมบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้-มุ่งขจัดความยากจน

 

เมื่อเร็วๆนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่ อ.อุทุมพรพิสัย จำนวน 2 หลัง โดยมี น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


ทั้งนี้บ้านที่ทำพิธีมอบในครั้งนี้ เป็นบ้านที่อยู่ในโครงการดังกล่าว ลำดับหลังที่ 229 และ 236 จำนวน 2 หลัง ที่บ้านของ นายอุไร วรรณบุตร อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 35 บ้านเนียม หมู่ที่ 3 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ และบ้านของ นายเสริม ไชยบำรุง อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 36 บ้านขุมปูน หมู่ที่ 14 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นบ้านที่มีสภาพปัญหา ที่อยู่อาศัยมุงด้วยสังกะสีทั้งหลัง สังกะสีมีสภาพเก่าและผุพัง ไม่มั่นคงแข็งแรง พื้นเป็นพื้นดินทั้งหลัง ในฤดูฝน ฝนตกสาดเข้าตัวบ้าน เปียกแฉะเข้าไปภายในบ้าน ไม่มีที่อาศัยหลับนอน อายุมากไม่สามารถทำการเกษตรได้

จึงได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนหลังละ 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 8,000 บาท รวมทั้งสิ้น 58,000 บาทก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่

พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร นายธงชัย ทวีสุขสิริ หน่วยงาน One Home สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานแขวงทางหลวงชนบท อำเภออุทุมพรพิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าว เพื่อใช้ในการดำรงชีพ โดยทั้ง 2 รายเป็นครัวเรือนเป้าหมายใน TPMAP ด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน