จ.อุบลฯ ประชุมเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20

ที่ห้องปทุมวัน โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย รศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.โมฮัมหมัด รัชดัน โมฮัมหมัด ไจลานี ประธานสมาคมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน และตัวแทนกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ (,ลาว,เมียนมาร์ เวียดนาม,ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา และติมอเลสเตร์) ในโอกาสเดินทางมาประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (20th ASEAN University Games)” ซึ่งจะจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ ที่พักนักกีฬา การคมนาคมขนส่ง สนามแข่งขัน การรักษาความปลอดภัย การแพทย์และพยาบาล เป็นต้น และทางคณะกรรมการจะมีการลงพื้นที่ตรวจติดตามสนามการแข่งขัน ที่พักนักกีฬา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ด้านรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วทั้งในส่วนของสนามแข่งขันกีฬา ที่เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ สนามฝึกซ้อม การขนส่ง สถานที่พัก การรักษาความปลอดภัย การแพทย์และพยาบาล ตลอดการแข่งขันกีฬาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยหวังว่าการจัดการ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนในครั้งนี้จะนำความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดอุบลราชธานี และยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี