หลวงปู่แสง ญาณวโร อายุ เกือบ 100 ปี ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สายกรรมฐาน ได้รับการยกย่องเป็นพระอรหันต์ของชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ทั่วไทย

ประวัติหลวงปู่แสง หลวงปู่แสง ญาณวโร วัดป่าดงสว่างธรรม ประวัติการจำพรรษา วิเวกธุดงค์และไปมาหาสู่กับพระรูปต่างๆ ศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดป่าบ้านหนองผือ .นาใน .พรรณานิคม .สกลนคร (ช่วงบั้นปลายของท่านอาจารย์มั่นที่อยู่บ้านหนองผือ)

หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ . เลย (..๒๔๙๔๒๔๙๖)

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร .พรรณานิคม .สกลนคร ได้ร่วมสร้างวัดถ้ำขาม (.. ๒๔๙๗)

หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง .ศรีเชียงใหม่ .หนองคาย ( พรรษา)

หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดราษฎร์สงเคราะห์ .หนองวัวซอ .อุดรธานี (๒๐ พรรษา)

พระอาจารย์แบน ธนากโร ได้ร่วมสร้างกุฏิศาลาที่วัดธรรมเจดีย์ .สกลนคร

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม .เมือง .สุรินทร์

หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล .หนองบัวลำภู .อุดรธานี ได้ร่วมธุดงค์ที่ภูวัว

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง .พร้าว .เชียงใหม่

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ .วังสะพุง .เลย

หลวงปู่ศรี มหาวีโร ได้วิเวกธุดงค์ที่ภูเกล้า ภูเวียง .ขอนแก่น

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต .ศรีเชียงใหม่ .หนองคายได้วิเวกธุดงค์ด้วยกันที่วัดดอยหินหมากเป้ง

หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร วัดป่านาสีดา .อุดรธานี ได้วิเวกธุดงค์ด้วยกันที่ .ผือ .สามพราน และ .น้ำโสม

พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ, พระอาจารย์วัน อุตตะโม หลวงปู่หล้า เขมปัตโต และพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร ได้วิเวกธุดงค์ร่วมกันที่ถ้ำสาลิกา ภูสิงห์ ภูทอง ภูพานคำ และ ภูทอก ฯลฯ

หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร วัดป่าวังเลิง .มหาสารคาม ได้จำพรรษาด้วยกัน (.. ๒๕๓๒๒๕๓๓)

ตั้งแต่ .. ๒๕๓๔๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ จำพรรษา ที่วัดป่าอรัญญาวิเวก บ้านไก่คำ .อำนาจเจริญ

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ จำพรรษาที่วัดป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (เสนาสนป่าโคกค่าย)

บ้านหนองไฮน้อย .หนองข่า .ปทุมราชวงศา .อำนาจเจริญ

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ จำพรรษาที่วัดป่านาเกิ้งญาณวโร บ้านนาเกิ้ง .เสนางคนิคม .อำนาจเจริญ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จำพรรษาที่ วัดป่ามโนรมย์สมประสงค์ (สำนักสงฆ์ภูทิดสา)

บ้านห้วยฆ้อง ตำบลหนองข่า อำเภอ ปทุมราชวงศา จัดหวัด อำนาจเจริญ

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักสงฆ์บ้านเวินชัย .มหาชนะชัย .ยโสธร

ปัจจุบัน หลวงปู่แสง ญาณวโร จำพรรษา ที่ วัดป่าดงสว่างธรรม บ้านดงสว่าง .โคกนาโก . ป่าติ้ว .ยโสธร ขอถวายกำลังใจให้องค์หลวงปู่ดำรงค์ธาตุขันธ์เอาชนะมารพระพุทธศาสนาด้วยเถิด

ภาพ/ข่าว : อาทิตย์ รูปช้าง รายงาน