สุรินทร์ – ปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตรแห่งพระราชา “ครั้งหนึ่งในชีวิต”ทำดีเพื่อแผ่นดิน ส่งเสริม ปลูกพืชกระท่อม พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สู่ตลาดโลก

เมื่อวันที่ 20 ถึง 22 เมษายน 2565 ชุดปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตรแห่งพระราชา”ครั้งหนึ่งในชีวิต”(ทำดีเพื่อแผ่นดิน) ลงพื้นที่อำเภอปราสาท/ อำเภอท่าตูม/อำเภอเมือง/อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับผู้แทนองค์กรภาครัฐในพื้นที่ เพื่อส่งเสริม ปลูกพืชกระท่อม พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สู่ตลาดโลก โดยรณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกครอบครัวละ 10 ต้นหรือคนละ 10 ต้นแปลงสาธิตคนละหนึ่งไร่ ถึง 10 ไร่ ประจำอำเภอ ทุกภูมิภาค

ซึ่งนางสาวธนันท์รัฐ เจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน ได้กล่าวว่าขณะนี้ตลาดกระท่อมมุ่งสู่ ตลาดอาเซียน สานฝันให้กับเกษตรกรชาวไทย ได้มีความหวังโดยกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ประกาศปลดล็อคและ ให้ความสำคัญ ต่อเกษตรกรขณะนี้โครงการปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตรแห่งพระราชา “ครั้งหนึ่งในชีวิต”ทำดีเพื่อแผ่นดิน ได้ลงพื้นที่ไปยังทุกภูมิภาคจัดตั้งนายสถานีอำเภอเพื่อบริหารจัดการควบคู่กันไป กลับหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาลและบริการสังคม

ได้แต่งตั้งไปแล้วรวม 91 อำเภออยู่ระหว่าง รอการแต่งตั้งนายอำเภอสถานี อีกกว่า 200 อำเภอซึ่งคาดว่าจะสามารถ จัดตั้งสถานีปฏิบัติการพิเศษ ดังกล่าวได้ทุกภูมิภาค ไม่ต่ำกว่า 500 อำเภอทุกจังหวัด อันเป็นประโยชน์และความมั่นคงทางด้านการเกษตรในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้รู้จริง ปลูกกระท่อมอย่างไรจะ ขายได้จริงและถูกกฎหมาย ทางโครงการฯเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการปลูกรวมถึงให้บริการสายพันธุ์กระท่อม ก้านแดงอินโด สายพันธุ์ที่รัฐบาลชุด ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมรับรองไว้แล้ว


เนื่องจากทุกต้นต้องขึ้นทะเบียนจึงจะสามารถ ขายได้ถูกต้องตามกฏหมาย การรับซื้อผลผลิตรับซื้อไม่อั้น ส่งขายราคาตามสถานการณ์ตลาดโลกแต่ทางโครงการจะรับซื้อเฉพาะสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น สนใจสอบถาม 082-6585164