ณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ “เฮียบุ่ง” พรรค “สร้างอนาคตไทย” ลงพื้นที่รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่วัดหนองอุดม บ้านหนองโพธิ์ ตำบลโพธ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นายณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ “เฮียบุ่ง” ลงพื้นที่เชิงรุกพบปะชาวบ้าน เพื่อกราบสวัสดี พี่น้องและผู้สูงอายุทุกคน เนื่องในวันผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต์ปี 2565

พร้อมรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ และแนะนำตัวและประกาศจุดยืนต้องการขันอาสามารับใช้ร่วมพัฒนาบ้านเมือง พร้อมกับเสนอนโยบายของพรรค “สร้างอนาคตไทย” เพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่ และเป็นทางรอดของประเทศ ที่ติดกับดักความขัดแย้ง ของการเมืองแบ่งขั้วแย่งอำนาจ ที่ทำลายเศรษฐกิจมานาน ถึงเวลาต้องยุติความขัดแย้ง มุ่งสร้างเศรษฐกิจ ให้ประชาชนกลับมาทำมาหากินได้เร็วที่สุดแข็งแรงที่สุด
นายณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ “เฮียบุ่ง” กล่าวว่า มั่นใจว่า นโยบายของพรรค“สร้างอนาคตไทย” จะทำได้สำเร็จ และจะเห็นความเปลี่ยนแปลง พี่น้องประชาชนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน