ศรีสะเกษ – นอภ.อุทุมพรพิสัย เปิดการแข่งขันกีฬาวูซู ชิงแชมป์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์

 


เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่อาคารหอประชุม 2 โรงเรียนกำแพง ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวูซู “การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์” โดยมี นายวิเชียร บุญมาก ผอ.โรงเรียนกำแพง พร้อมด้วย นักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
นายวิเชียร กล่าวว่า ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมอบหมายให้โรงเรียนกำแพง ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ประเภทชนิดกีฬาวูซู ในระหว่างวันที่ 19-22 มี.ค. นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกาย ปลูกฝังให้นักกีฬามีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


อีกทั้งยังเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ด้านทักษะ สมรรถภาพ และค้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ ในการเป็นตัวแทนประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้จังหวัดศรีสะเกษ ได้พัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งกีฬา Sisaket Sports City ซึ่งการแข่งขันกีฬาวูซู ในครั้งนี้ มีคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากทุกภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 280 คน


โดยแยกเป็น นักกีฬาชาย จำนวน 112 คน นักกีฬาหญิง จำนวน 106 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 62 คน ซึ่งในการจัดการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทประลองยุทธ์ ประเภทยุทธลีลา และยุทธลีลาราชสีห์ โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินจากสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกฝ่ายเป็นอย่างดี.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา // ศรีสะเกษ // รายงาน