ร้อยเอ็ด – เชฟรอน และ อพวช. ร่วมกับ โรบินสัน ยกโลกอาชีพแห่งอนาคตมาไว้ในงานสนุกกับอาชีพวิทย์ ครั้งที่ 4


10 มี.ค. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” ครั้งที่ 4 ซึ่งบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, ร่วมด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด ได้จัดขึ้น โดยมี คุณศิริรัตน์ พละไกร ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันไลฟ์ไตล์ร้อยเอ็ด คุณอาทิตยา นามวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ดร. ชนินทร วรรณวิจิตร คุณวิศิษฐ์ กิ่งโสดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด คุณวิเชฐชัย ไชยทุม รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คุณครูทองใบ ศิริผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น คุณปริญญา วิเชียโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบัน Seeds Entertainment แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วม
โดยเปิดพื้นที่ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจทำความรู้จักกับ “10 อาชีพแห่งอนาคต” ได้แก่ 1)วิศวกรภูมิศาสตร์สารสนเทศ 2)ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 3)นักพัฒนา
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4)นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 5วิศวกรชีวการแพทย์ 6นักคิดค้นวัคซีน 7)นักออกแบบผลติภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 8) นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะ 9)นักวิทยาศาสตร์อาหาร และ 10)เกษตรกรยุคใหม่ ซึ่งล้วนมีความสำคัญในอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มาร่วมสัมผัสกับนิทรรศการ Enjoy Science Careers:สนุกกับอาชีพ ในรูปแบบกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟ จำลองหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะการทำงานของอาชีพแห่งอนาคตเหล่านี้อย่างสมจริง ให้ทุกคนเพลิดเพลินกับการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง เปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต
คุณศิริรัตน์ พละไกร ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันไลฟ์ไตล์ร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด ขอเชิญน้องๆ เยาวชน และคุณพ่อคุณแม่ เปิดโลกการเรียนรู้สุดมหัศจรรย์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจกับ 10 อาชีพวิทย์โดนใจวัยทีน และสนุกไปกับกิจกรรม Workshop ให้น้องๆ ได้ทดลองสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ พร้อมพูดคุยกับบุคคลต้นแบบอาชีพวิทย์ แล้วพบกันตั้งแต่วันที่ 10-13 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด ห้ามพลาด

Related posts