ศรีสะเกษ – เดินหน้าโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สร้างงาน-รายได้ เตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรครบวงจรอำเภอพยุห์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ เพื่อสร้างงานและมีรายได้ที่มั่นคง รุ่นที่ 6/2565 สาขาการปลูกผักปลอดสารพิษ 18 ชั่วโมง

ซึ่งการดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ มี นางธัญญรินทร์ เหตุผล เป็นวิทยากรฝึกอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค.ที่ผ่านมา ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรครบวงจรอำเภอพยุห์ จำนวน 20 คน ที่มีความต้องการพัฒนาทักษะด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ นำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน