จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 97 ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 7 ราย กระจายทุกพื้นที่ หายป่วยมากกว่าติดเชื้อใหม่


วันที่ 1 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 1 มี.ค. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 97 ราย เสียชีวิตสะสม 10 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,074 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 814 ราย หายป่วยแล้ว 3,250 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 1,494 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 164 ราย มีอำเภอเมือง 10 ราย อำเภอปากชม 85 ราย อำเภอนาด้วง 3 ราย อำเภอวังสะพุง 60 ราย อำเภอด่านซ้าย 2 ราย อำเภอภูกระดึง 3 ราย และอำเภอภูหลวง 1 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสารารณสุขจังหวัดเลย (PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโธนา 2018 (CoVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 97 ราย ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 7 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 90 ราย
Cluster ตำนลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จำนวน 4 ราย Cluster ป้านแสงอรุณ ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จำนวน 6 ราย Cluster ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จำนวน 5 ราย Cluster ป้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จำนวน 4 ราย Cluster ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จำนวน 5 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 66 ราย ดังนี้ อำเกอเมืองเลย จำนวน 4 ราย อำเภอท่าสี่ จำนวน 7 ราย อำเภอนาด้วง จำนวน 6 ราย อำเภอวังสะพุง จำนวน 16 ราย อำเภอเชียงคาน จำนวน 11 ราย อำเภอกูกระตึง จำนวน 3 ราย อำเภอปากชม จำนวน 5 ราย อำเภอกูหลวง จำนวน 4 ราย
อำเภอด่านช้าย จำนวน 3 ราย อำเภอผาขาว จำนวน 2 ราย อำเภอนาแห้ว จำนวน 1 ราย อำเภอเอราวัณ จำนวน 4 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 797 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 17 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 418,628 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 391,937 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย