อุดรธานี – ร.13 พัน.2 ช่วยซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 หลัง คือ บ้านของ นางสาว ประภัสสร ป้อมเชียงพิณ บ้านเลขที่ 229 หมู่ที่ 7 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยหน่วยได้เข้าทำการรื้อแผ่นหลังคาและดำเนินการเปลี่ยนโครงไม้หลังคาใหม่ โดยได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 10 โดยการดำเนินการซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอัคคีภัยรายดังกล่าว ทางหน่วยทหารจะดำเนินการจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง จากการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอัคคีภัยดังกล่าว ทำให้ นางสาว ประภัสสร ป้อมเชียงพิณ ผู้ประสบภัย ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกซาบซึ้งใจและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ที่ได้จัดกำลังพลของหน่วยเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเวลาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13