จ.เลย พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่ม 84 ราย นอกพื้นที่เพียง 6 ราย กระจายทุกอำเภอ


วันที่ 30 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 30 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 90 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 1,831 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 885 ราย หายป่วยแล้ว 938 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 1,587 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 75 ราย มี อำเภอเมือง 27 ราย อำเภอนาด้วง 15 ราย อำเภอวังสะพุง 13 ราย อำเภอท่าลี่ 5 ราย อำเภอภูหลวง 2 ราย อำเภอปากชม 5 ราย อำเภอภูเรือ 6 ราย อำเภอหนองหิน 1 ราย และอำเภออราวัณ 1 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 90 ราย ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 6 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 84 ราย
Cluster งานอุทิศส่วนกุศล บ้านห้วยผักกูด ต.เชียงกลม อ.ปากชม จำนวน 10 ราย
Cluster โรงเรียนมัธยม ใน ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จำนวน 7 ราย Cluster งานแต่งงาน บ้านทุ่งสี่ทอง ต.ป่วนพุ อ.หนองหิน จำนวน 5 ราย Cluster งานประจำปี อ.นาด้วง จำนวน 3 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 59 ราย อ.เมือง จำนวน 14 ราย อ.นาด้วง จำนวน 2 ราย
อ.เชียงคาน จำนวน 7 ราย อ.ปากชม จำนวน 1 ราย อ.ด่านข้าย จำนวน 7 ราย อ.ท่าลี่ จำนวน 1 ราย อ.ภูหลวง จำนวน 1 ราย อ.เอราวัณ จำนวน 13 ราย อ.หนองหิน จำนวน 1 ราย
อ.วังสะพุง จำนวน 12 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 854 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 28 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 10 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 408,587 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 377,221 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /