หนองคาย- รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด

พลตรีศุรพงษ์ ชำนิยันต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด
ที่ สำนักงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหาดคำ พลตรีศุรพงษ์ ชำนิยันต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในการจัดตั้งและการสร้างเครือข่ายผู้นำ หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด บ้านหาดคำ หมู่ 2 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย
ด้วยในปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาปัญหาสำคัญของชาติ และการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามที่ปรากฎเป็นข่าวสารต่างๆ ที่มีการจับกุมผู้กระทำผิดและตรวจยึดยาเสพติดตามแนวชายแดนได้จำนวนมาก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด ต่อปวงชนชาวไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใย ต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทย ซึ่งมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ พระองค์จึงได้พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงเป็นจุดกำเนิดของโครงการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บ้านหาดคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนีพันปีหลวง แล้วร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้เป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน ซึ่งสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกคนที่ได้รับธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดในครั้งนี้ ได้ปฎิญานตนจะไม่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด รักษาสถานะเป็นครัวเรือนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไป โดยมี นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีฯ :ภาพ-ข่าว-ฤาษีลภ-ปวีณา-จังหวัดหนองคาย