จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 98 ราย พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 95 ราย กระจายทุกพื้นที่

วันที่ 25 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 25 ก.พ. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 95 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต เพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 9 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,685 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 772 ราย หายป่วยแล้ว 2,902 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 1,501 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 51 ราย มีอำเภอเมือง 4 ราย อำเภอปากชม 23 ราย อำเภอนาด้วง 5 ราย อำเภอวังสะพุง 14 ราย อำเภอกระดึง 3 ราย อำเภอนาแห้ว 3 ราย และอำเภอเอราวัณ 1 ราย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 98 ราย ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 3 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 95 ราย Cluster งานศพในตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จำนวน 9 ราย Cluster งานอุทิศส่วนกุศล ในตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จำนวน 11 ราย Cluster ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จำนวน 7 ราย Cluster งานบุญห่อข้าวต้มในตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จำนวน 6 ราย Cluster งานสั่งสรรค์บ้านหาดเบี้ย ตำบลปากชม อำเภอปากชม จำนวน 9 ราย Cluster อื่นๆ จำนวน 53 ราย ดังนี้ อำเภอเมืองเลย จำนวน 4 ราย อำเภอนาแห้ว จำนวน 2 ราย อำเภอนาด้วง จำนวน 8 ราย อำเภอท่าลี่ จำนวน 6 ราย อำเภอเชียงคาน จำนวน 6 ราย อำเภอวังสะพุง จำนวน 1 ราย อำเภอปากชม จำนวน 22 ราย อำเภอผาขาว จำนวน 4 ราย

สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 743 ราย อาการ ปอดอักเสบไม่รุนแรง 28 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 417,004 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 390,468 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ขตว.จ.เลย