หนองคาย-เทศบาลเมืองหนองคาย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน

เทศบาลเมืองหนองคาย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง จัดระเบียบสายต่าง ๆ สร้างความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
ที่ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างเทศบาลเมืองหนองคายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณสี่แยกดอนแดง ถนนมีชัย ถึง แยกตลาดวัดธาตุ โดยมีนายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย , นายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองคาย เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองหนองคาย และมีนายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , นายกิตติเมศร์ กรพัฒนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นสักขีพยาน ในครั้งนี้
นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า เทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันจัดทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณถนนมีชัย ตั้งแต่สี่แยกดอนแดง ถึง แยกตลาดวัดธาตุ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้งบประมาณดำเนินการ จำนวน 339,931,669 บาท เทศบาลเมืองหนองคายสนับสนุน เงิน 163,000,000 บาท ในงานก่อสร้างด้านโยธา ส่วนงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบ เงิน 176,931,669 บาท
เมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองหนองคาย ได้จัดทำกิจกรรม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน เฟสที่ 1 นำร่อง บริเวณถนนเจนจบทิศ และถนนประจักษ์ศิลปาคม ถึงแยกซอยเวียดนามอนุสรณ์ ระยะทางประมาณ 900 เมตร ใช้งบประมาณดำเนินการ 49 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองหนองคาย ได้ดำเนินการต่อจากเฟสที่ 1 ตั้งแต่บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคม แยกซอยเวียดนามอนุสรณ์ ถึง แยกถนนโพธิ์ชัย ระยะทางประมาณ 1,900 เมตร ใช้งบประมาณ 126,936,212.70 บาท
ครั้งนี้เทศบาลเมืองหนองคาย ได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOA) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริเวณถนนมีชัย ช่วงตั้งแต่สี่แยกดอนแดง ถึง แยกตลาดวัดธาตุ โดยการนำสายไฟฟ้าตลอดจนสายสื่อสารต่างๆ ลงใต้ดิน เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ลดปัญหาความไม่เป็นระเบียบของสายต่างๆ สร้างความมั่นคงของระบบ และความปลอดภัยของประชาชน ส่งเสริมให้หนองคาย รักษาความเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลกและพัฒนาขึ้นเป็นระดับต้นๆต่อไป:ฤาษีลภ-ปวีณา-จังหวัดหนองคาย