หนองคาย – Kick Off ฉีดวัคซีน”ไฟเซอร์ฝาส้ม”ต้านโควิด-19 เด็กอายุ 5-11 ปี กลุ่มเสี่ยง 7 โรค มีผู้ปกครองทยอยนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีน


วันที่ 4 ก.พ. 2565 ที่ หอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ซึ่งเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยวันนี้เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม ให้แก่เด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.โรคอ้วน ที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ โรคเบาหวาน และ กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยผู้ปกครองที่สมัครใจพาเด็กมารับการวัคซีนตั้งแต่เช้า โดยมีเป้าหมาย กว่า 300 คน
ก่อนทำการฉีดวัคซิน เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจคัดกรองเด็ก เพื่อประเมินสภาพอาการผู้ป่วย ซึ่งข้อควรระวังที่ต้องชะลอหรือเลื่อนฉีดออกไปก่อน คือ ขณะป่วยมีไข้ ร่างกายอ่อนเพลีย ควรรักษาให้หายจนกว่าจะเป็นปกติก่อน หรือ เด็กที่มีโรคประจำตัวอาการรุนแรงที่อาจอันตรายถึงเสียชีวิต ซึ่งมีอาการไม่คงที่ ให้รักษาโรคประจำตัวให้ดีก่อน หากสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน มีการเซ็นใบยินยอม จากนั้นจึงได้ใบคิวเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน และหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว เด็กต้องรอสังเกตอาการ 30 นาทีก่อนกลับบ้าน
ซึ่งบรรยากาศเหมือนจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่มีเด็กบางคนกลัวเข็มฉีดยา เมื่อเห็นเข็มถึงกับร้องลั่น ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต้องช่วยกัน ทำทุกวิถีทางเพื่อจะฉีดวัคซีนให้กับเด็ก

ภาพ-ข่าว-ฤาษีลภ-อภิชาติ/จังหวัดหนองคาย