อุดรธานี –  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 13 และคณะนายทหารของหน่วย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พลตรี สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกนั้น เป็นการระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติให้อยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แด่ ดวงวิญญาณของทหารผ่านศึกที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี กำลังพลทหารผ่านศึกและกำลังพลเกษียณอายุราชการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จากการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมพิธี มีความรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมาก ที่ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส

#กรมทหารราบที่ 13