จ.เลย พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่ม 49 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 49 รายนอกพื้นที่ไม่มีแนวโน้มลดลงเจ้าหน้าที่ควบคุมเข้มงวด

วันที่ 4 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 4 ก.พ. 65 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 49 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,112 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 766 ราย หายป่วยแล้ว 1,338 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 1,624 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 125 ราย มี อำเภอเมือง 87 ราย อำเภอภูเรือ 4 ราย อำเภอวังสะพุง 7 ราย อำเภอนาด้วง 1 ราย อำเภอภูหลวง 3 ราย อำเภอหนองหิน 12 ราย อำเภอเชียงคาน 1 ราย อำเภอด่านซ้าย 1 ราย อำเภอผาขาว 1 ราย อำเภอภูกระดึง 1 ราย และอำเภอเอราวัณ 6 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 49 ราย ข้อมูล ณ ศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 0 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 49 ราย
Cluster ตลาดสดอำเภอเชียงคาน จำนวน 5 ราย Cluster งานฌาปนกิจศพ บ้านท่าลี่ อ.ท่าลี่ (เดิม 4 ราย) จำนวน 4 ราย Cluster งานบุญแจกข้าวบ้านน้อยนาชำ จำนวน 2 ราย
Cluster อื่นๆจำนวน 38 ราย ดังนี้ Cluster งานอุทิศส่วนกุศล บ้านห้วยผักกูด ต.เชียงกลม อ.ปากชม จำนวน 8 ราย Cluster โรงเรียนมัธยม ใน ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จำนวน 3 ราย Cluster งานประจำปี อ.นาด้วง จำนวน 1 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 38 ราย ดังนี้ อ.เชียงคาน จำนวน 9 ราย อ.ผาขาว จำนวน 3 ราย
อ.นาด้วง จำนวน 5 ราย อ.ท่าลี่ จำนวน 3 ราย อ.ภูกระดึง จำนวน 1 ราย อ.วังสะพุง จำนวน 6 ราย
อ.เอราวัณ จำนวน 3 ราย อ.เมือง จำนวน 8 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 725 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 34 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 7 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 409,591 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 379,851 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย