พาณิชย์หนองบัวฯเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล ฝึกอบรมการตลาดออนไลน์ ให้ กลุ่มโอทอป

ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้านตลาดออนไลน์ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยเทคโนโลยี digital หลักสูตรเกาะติดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 2022
โดย นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และจังหวัดหนองบัวลำภู มีการซื้อจ่ายสินค้าและกำลังซื้อ สินค้าของผู้บริโภคลดลง การฝึกอบรมการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการสินค้า otop เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด ให้ธุรกิจอยู่รอด การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน จะทำให้สามารถใช้เครื่องมือในการสื่อสารช่องทางการจำหน่ายสินค้า online และ offline ให้สามารถเพิ่มช่องทางจำหน่าย สามารถสื่อสารข้อมูลทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง พร้อมทั้งสามารถแข่งขันทางการตลาด เพื่อให้ชุมชนสามารถเลี้ยงตนเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู