จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง ลำดับ 33 ของประเทศ ชาวบ้านเกรงงานดอกฝ้ายแหล่งกระจายเชื้อ วอนเลื่อนงาน


วันที่ 28 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 28 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 87 ราย มีผู้ป่วย มีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 1,639 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 857 ราย หายป่วยแล้ว 774 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 1,082 ราย
มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 75 ราย มี อำเภอเมือง 30 ราย อำเภอปากชม 1 ราย อำเภอวังสะพุง 4 ราย อำเภอนาด้วง 9 ราย อำเภอภูเรือ 3 ราย อำเภอภูเรือ 3 ราย อำเภอท่าลี่ 1 ราย อำเภอภูหลวง 10 ราย อำเภอด่านซ้าย 11 ราย และอำเภอหนองหิน 3 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย [PHEOC)
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย
ติดเชื้อรายใหม่ 87 ราย ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 1 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 86 ราย
Cluster แข่งขันกีฬา บ้านห้วยเหล็ก ต.กกคู่ อ.เมือง จำนวน 1 ราย Cluster งานประจำปี อ.นาด้วง จำนวน 2 ราย Cluster งานอุทิศส่วนกุศล บ้านห้วยผักกูด ต.เชียงกลม อ.ปากชม จำนวน 21 ราย Cluster งานอุทิศส่วนกุศล บ้านหนองทุ่ม ต.นาดินดำ .เมือง จำนวน 8 ราย Cluster บ้านกำพื้ ต.กกคู่ อ.เมือง จำนวน 6 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 48 ราย ดังนี้ อ.เมือง จำนวน 34 ราย อ.เชียงคาน จำนวน 1 ราย
อ.ด่านซ้าย จำนวน 1 ราย อ.ภูเรือ จำนวน 5 ราย อ.วังสะพุง จำนวน 3 ราย จำนวน 1 ราย อ..ภูหลวง อ.หนองหิน จำนวน 3 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 819 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 30 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 8 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 407,627 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 374,573 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /