จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 94 ราย นอกพื้นที่ 3 รายในพื้นที่ 91 ราย คลัสเตอร์กระจายทุกพื้นที่


วันที่ 22 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 22 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 94 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 44+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 5,656 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 650 ราย หายป่วยแล้ว 4,999 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 611 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 87 ราย อำเภอเมืองภูกระดึง 3 ราย อำเภอด่านซ้าย 2 ราย อำเภอวังสะพุง 3 ราย อำเภอผาขาว 3 ราย อำเภอผาขาว 1 ราย และอำเภอหนองหิน 6 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 94 ราย ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 3 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 91 ราย
Cluster ร้านอาหาร ต.เมือง อ.เมือง จำนวน 3 ราย Cluster หมู่ 14 บ้านทุ่งสี่ทอง ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จำนวน 1 ราย Cluster แข่งขันกีฬา บ้านห้วยเหล็ก ต.กกคู่ อ.เมือง จำนวน 6 ราย Cluster งานแต่งงาน บ้านนาค้อ ต.ปากชม อ.ปากชม จำนวน 9 ราย Cluster งานศพ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จำนวน 8 ราย Cluster งานแต่งงาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จำนวน 15 ราย
Cluster อื่นๆ จำนวน 49 ราย ดังนี้ อ.เมือง จำนวน 29 ราย อ.เขียงคาน จำนวน 6 ราย
อ.ด่านซ้าย จำนวน 1 ราย อ..ภูเรือ จำนวน 2 ราย อ.ท่าลี่ จำนวน 1 ราย อ.วังสะพุง จำนวน 9 ราย
อ.ภูกระดึง จำนวน 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 573 ราย อาการ
ปอดอักเสบไม่รุนแรง 36 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 2 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 385 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 977 เตียง เหลือ 836 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 404,927 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 369,135 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย