(ชมคลิป)จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 56 ราย นอกพื้นที่ 3 รายในพื้นที่ 53 ราย มีคลัสเตอร์ใหม่หลายพิ้นที่


วันที่ 12 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ห้องภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย(เพิ่งมารับตำแหน่ง 2 ม.ค.65) พร้อมด้วยนายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
นายอภิชาต สบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 12 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 56 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 44+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,948 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 251 ราย หายป่วยแล้ว 4,653 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 474 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 29 ราย มึอำเภอเมือง 1 ราย อำเภอด่านซ้าย 9 ราย อำเภอเยงคาน 15 ราย อำเภอปากชม 1 ราย และอำเภอเอราวัณ 2 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 56 ราย ข้อมูล ณ วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 3 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 53 รายจำนวน 23 ราย
Cluster ร้านอาหาร ต.เมือง อ.เมือง Cluster ร้านอาหาร ต.กุดป่อง อ.เมือง จำนวน 7 ราย
Cluster หมู่1 บ้านทุ่งใหญ่ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จำนวน 1 ราย Cluster หมู่ 5 บ้านห้วยเดื่อน้อย ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จำนวน 6 ราย Cluster หมู่ 10 บ้านหนองตูม ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จำนวน 7 ราย Cluster อ.เมือง อ.วังสะพุง จำนวน 2 ราย Cluster อื่นๆ จำนวน 7 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 219 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 30 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 2 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 333 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 1,489 เตียง เหลือ 2,105 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 399,823 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 355,544 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย