จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 60 ราย นอกพื้นที่ 4 รายในพื้นที่ 56 ราย


วันที่ 11 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 11 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 60 ราย มีผู้ป่วย เสียชีวิตสะสม 44+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,892 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 224 ราย หายป่วยแล้ว 4,624 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 469 ราย มีผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 12 ราย อ.ภูกระดึง 1 ราย อำเภอภูหลวง 3 ราย อำเภอด่านซ้าย 1 ราย อำเภอผาขาว 2 ราย และอำเภอเอราวัณ 5 ราย
ศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเลย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ติดเชื้อรายใหม่ 60 ราย ข้อมูล ณ วันอังศารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 4 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 56 ราย
Cluster ร้านอาหาร ต.เมือง อ.เมือง จำนวน 11 ราย Cluster อ.ด่านซ้าย จำนวน 11 ราย Cluster หมู่ 5 บ้านห้วยเดื่อน้อย ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จำนวน 27 ราย Cluster อื่นๆ จำนวน 7 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 201 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 19 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 4 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 321 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,105 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 399,086 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 354,216 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย