หนองคาย – สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ พระราชทานชุดกันหนาวแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว


วันที่ 17 ธ.ค. 64 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชุดกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสังคม จำนวน 500 ชุด ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทรงห่วงใยในความเดือดร้อนจากภัยหนาว
โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จำนวน 3 ครอบครัว มีฐานะยากจน โดยเป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ป่วยติดเตียง
สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดหนองคายมีภูเขาสลับที่ราบ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย อีกทั้งผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ พบว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น และแจ้งความต้องการขอรับการช่วยเหลือเครื่องกันหนาว รวม 8,518 คน จากพื้นที่ 5 ตำบล ของอำเภอสังคม ด้านให้การช่วยเหลือ ขณะนี้มีการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายแล้วรวม 6,325 ผืน/ชุด