ศรีสะเกษ – วัดป่าพลาญเพชร เชิญร่วมงานบุญปริวาสกรรม-สวดมนต์ข้ามปี สะเดาะเคราะห์-ต่อชะตา-เสริมบารมี รับปีใหม่ 2565


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดป่าพลาญเพชร อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูวัชรชยาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดป่าพลาญเพชร (ธ) เปิดเผยว่า วัดป่าพลาญเพชร ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานบุญปริวาสกรรมและสวดมนต์ข้ามปี สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา เสริมบารมี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 21-31 ธ.ค. นี้ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์-สามเณรเข้าปริวาสกรรม พิธีบวชเนกขัมบารมีชีพราหมณ์ไม่โกนผม อบรมกัมมัฏฐาน พิธีสวดมนต์ข้ามปี ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. นี้ และวันที่ 1 ม.ค. 65 วันขึ้นปีใหม่ 2565 มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนและมีหลักฐานยืนยัน
จึงขอกราบอาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์-สามเณร เข้าอยู่ปริวาสกรรม และขอเชิญอุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมบวชเนกขัมบารมีชีพราหมณ์ไม่โกนผม อบรมกัมมัฏฐาน ในวันและเวลาดังกล่าว และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบริขาร เต้นท์พระ เพื่อปักกรด เข้าอยู่ปริวาส โดยร่วมบุญถวาย บริขาร ชุดละ 500 บาท หรือร่วมบุญถวายเต้นท์พระเพื่อใช้ปักกรด เข้าอยู่ปริวาส เต้นท์ละ 700 บาท สามารถร่วมบุญได้ตามศรัทธา ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีวัดป่าพลาญเพชร หมายเลขบัญชี 409-0-95168-4 หรือ 788-0-24518-3 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 08-7989-4730 และ 08-6453-8849 พระครูวัชรชยาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดป่าพลาญเพชร (ธ)
ทั้งนี้เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทำบุญตักบาตรอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล้วงลับไปแล้ว จึงขอบอกบุญมายังท่านผู้ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญปริวาสกรรมและสวดมนต์ข้ามปีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมี ได้ในวันและเวลาดังกล่าว.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา // ศรีสะเกษ // รายงาน