หนองคาย- องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
วันที่ 16 ธ.ค. 64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหัดหนองคาย ณ กองร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด บ้านเปงจาน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย และ กองร้อยทหารพรานที่ 2104 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย รวม 500 ชุด ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และด้วยความตั้งใจ เพื่อป้องกันประเทศชาติให้มีความมั่นคง
โดยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดหวัดหนองคาย อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ความยาวตลอดแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำ รวมกว่า 804 กิโลเมตร
โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติให้แก่เจ้าหน้าที่และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น