จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 12 ราย ไม่มีผู้ป่วยนอกพื้นที่เข้ามาขอรับการรักษาในพื้นที่ 12 ราย


วันที่ 15 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 15 ธ.ค. 64 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ราย เสียชีวิตสะสม 39+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,557 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 185 ราย หายป่วยแล้ว 4,333 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 443 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 19 ราย
ติดเชื้อรายใหม่ 12 ราย เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 0 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 12 ราย Cluster หมู่ 17 บ้านทรายขาวเหนือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จำนวน 2 ราย Cluster ต.ภูหอ อ..ภูหลวง จำนวน 3 ราย
Cluster ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จำนวน 5 ราย Cluster หมู่11 บ้านโสกใหม่ ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จำนวน 1 ราย Cluster หมู่ 1 บ้านเชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จำนวน 1 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 107 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 76 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 2 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 288 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,164 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 381,183 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 324,389 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย