ขอนแก่น (ชมคลิป) เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เสริม-สร้างคันกั้นน้ำ,ฝายหินทิ้ง แม่น้ำชี

เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ แก้ปัญหาน้ำ…

Read More