ศรีสะเกษ – กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยพัฒนาเปิดตัวบ้านกาแฟ ชู “โรบัสต้าศรีสะเกษ” ปลูกดินภูเขาไฟรสชาติเยี่ยมไม่เป็นรอง


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านเลขที่ 888 หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายบ้านกาแฟกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยพัฒนาศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย โดยมี นายฉัตรชัย ไชยโยธา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยพัฒนาศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายปริโชติ จารุรัชกุล สมาชิกสภา อบจ.ศรีสะเกษ เขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย นายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง หัวหน้าส่วนราชการในอำเภออุทุมพรพิสัยและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายฉัตรชัย กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยพัฒนาศรีสะเกษ ได้รับการสนับสนุนการปลูกกาแฟโรบัสต้า จากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ โดยศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีเป้าหมายดำเนินการผลิตครบวงจร มีการอบรมให้ความรู้ ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและเปิดร้านจำหน่ายกาแฟ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดศรีสะเกษ


ซึ่งแผนในอนาคต กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ต้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของศรีสะเกษ เป็นรองจากทุเรียนภูเขาไฟ และการเปิดป้ายในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งการประชาสัมพันธ์ถึงการรับรู้ว่า จ.ศรีสะเกษ สามารถปลูกกาแฟที่มีความอร่อยได้ไม่แพ้ภาคอื่นๆในประเทศไทย และสามารถสร้างรายได้แก่ชาว จ.ศรีสะเกษ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอนาคตเราจะเชื่อมกับแปลง โคก หนอง นา ให้มีการปลูกกาแฟ โดยกลุ่มเป็นผู้รับซื้อเพื่อแปรรูปและจัดจำหน่าย รวมทั้งขยายสาขาไปทั่วประเทศต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา // ศรีสะเกษ // รายงาน