กาฬสินธุ์-เร่งฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุก ตั้งเป้า 70 เปอร์เซ็นต์สิ้นพฤศจิกายนนี้


จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งฉัดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเชิงรุกตั้งเป้าครอบคลุม 70% ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ พร้อมเตรียมทำความสะอาดพื้นที่สำคัญเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่เปิดสอน ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มก้อนต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์โรคล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มรายใหม่อีก 25 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 22 ราย ในเรือนจำ 1 ราย เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 2 ราย โดยซึ่งยอดผู้ป่วยสะสมของจังหวัดล่าสุดอยู่ที่ 9,898 ราย หายป่วยแล้ว 9,433 ราย กำลังรักษาตัว 400 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 65 ราย
ขณะที่นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19 โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สสจ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีการพิจารณาถึงร่างคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 36 เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เกี่ยวกับการพิจารณาการขออนุญาตใช้อาคารของสถานศึกษาในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ใช้สนามสอบ 4 สนาม คือ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
นอกจากนี้ยังร่วมกันวางแนวทางสำคัญที่ต้องดำเนินการเชิงรุก โดยการเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน ตลอดจนผู้ประกอบการ พนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ครู บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้าราชการ บุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ ให้ครอบคลุมเป้าหมายร้อยละ 70 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งปัจจุบัน จ.กาฬสินธุ์ได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 950,584 โดส ดำเนินการฉีดแล้ว 771,180 โดส แยกเป็นฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 432,113 คน ฉีดครบ 2 เข็มจำนวน 327,482 คน และกระตุ้นเข็ม 3 จำนวน 11,585 คน ในส่วนของการเปิดเรียนในระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดภาคการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรูปแบบ Onsite ไปแล้ว หากแต่ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการพิจารณาร่วมกันยังคงต้องปิดยังไม่ให้เปิดการเรียนแต่อย่างใด เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ภาพ/ข่าว – จักรพงษ์ ระวิวรรณ จ.กาฬสินธุ์