(ชมคลิป)ผวจ.นครพนม ชวนนักท่องเที่ยวตรวจ ATK ฟรีก่อนเที่ยวงานไหลเรือไฟ


วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งเป็นจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ด้านข้างองค์พญาศรีสัตตนาคราชที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ สักการะ ขอพร ในช่วงตอนกลางวัน และรอชมความงดงามวิจิตรการตาของเรือไฟโชว์ที่จังหวัดนครพนมจัดแสดงทุกวัน ๆ ละ 2-3 ลำที่มาพร้อมกับกระทงสาย 8,000 – 12,000 ดวง บรรยากาศยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการอยู่เรื่อย ๆ ทั้งการสอบถามเส้นทาง การขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 จากชุดตรวจ ATK ฟรี โดยวันนี้เวลา 15.30 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสอบถามถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กล่าวเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ผู้ที่มาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟในครั้งนี้ ที่มีความไม่มั่นใจว่าตนเองมีความปลอดภัยและอาจจะมีเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถมารับบริการได้ฟรี สำหรับขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพียงท่านมีบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถเดินทางมาขอรับการตรวจได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองนครพนมแห่งนี้ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. หรือจะใช้แอพพิเคชั่นเป๋าตังในการขอรับชุดตรวจ ATK ไปตรวจเองที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนการทำก็เพียงเข้าแอพเป๋าตัง เลื่อนหาเมนูขอรับชุดตรวจโควิดฟรี จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข เมื่อศึกษารายละเอียดเสร็จแล้ว ก็กดยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ กดตกลง จากนั้นทำแบบประเมิน ถ้ามีความเสี่ยงก็จะสามารถรับชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ชุดไปใช้ตรวจห่างกัน 5 วันได้ทันที ซึ่งการตรวจในครั้งนี้นอกจากจะเป็นความปลอดภัยต่อตัวท่านเองแล้ว ยังเป็นการรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมด้วย