จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 10 ราย ผู้ป่วยระบาดในพื้นที่ 8 รายนอกพื้นที่ 2 ราย


วันที่ 2 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสารสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 23+1 รายเท่าเดิม โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกพื้นที่ 2 ราย ในพื้นที่ 10 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 3,058 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 224 ราย หายป่วยแล้ว 2,811 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 295 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 21 ราย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ จังหวัดชัยอุดรธานี 2 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 143 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 80 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /