จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 22 ราย ผู้ป่วยระบาดในพื้นที่ 20 รายนอกพื้นที่ 2 ราย


วันที่ 26 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสารสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 22 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 21+1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกพื้นที่ 2 ราย ในพื้นที่ 4 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,936 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 202 ราย หายป่วยแล้ว 2,735 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 300 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 4 ราย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ จังหวัดชลบุรี 2 ราย
มีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 103 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 93 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 6 ราย ไม่มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ
บริหารเตียงใน รพ.310 เตียง รพ.สนาม 283 เตียง และศูนย์โควิดชุมชน 1,679 เตียง ว่าง 2,050 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 153,722 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 95,363 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย