จ.เลย พบผู้ป่วยโควิด-19 รวม 5 ราย นอกพื้นที่ 4 ราย ในพื้นที่ 1 ราย


วันที่ 23 ก.ย.64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้ายการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย วันนี้แถลงเป็นเอกสาร พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 26 ราย ไม่มีผู้สียชีวิต รวมผู้เสียชีวิตสะสม 20+1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย และนอกพื้นที่ 4 ราย รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 2,906 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 165 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,721 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 278 ราย วันนี้มีผู้ป่วยหายกลับบ้าน 19 ราย โดยในวันนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชาวอำเภอเอราวัณ 10 ราย และอำเภอผาขาว 7 ราย โดยผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาจากต่างจังหวัดดังนี้ กรุงเทพฯ 1 ราย ชลบุรี 3 ราย
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 153,722 โด๊ส ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 95,363 โด๊ส
มี ผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 72 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 84 ราย และมีอาการปอดอักเสบรุนแรง 9 ราย ผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย