กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ปล่อยขบวนคาราวานรถโมบายพาณิชย์สินค้าราคาถูกช่วยประชาชนช่วงโควิด


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ปล่อยขบวนคาราวานโมบายพาณิชย์รถบรรทุกสินค้าราคาถูก 13 คัน ออกจำหน่ายในหมู่บ้านทั้ง 18 อำเภอ เป้าหมายบรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระให้ประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้วาราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จ.กาฬสินธุ์ หอการค้าจังหวัด และเจ้าหน้าที่ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานรถสินค้าราคาถูก หรือโมบายพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่วนภูมิภาค จำนวน 13 คัน ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งบรรทุกสินค้าราคาถูกกว่า 70 รายการวิ่งรอบจังหวัดใน 18 อำเภอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
สำหรับรถโมบายทั้ง 13 คัน จะวิ่งจำหน่ายในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ 135 ตำบล ออกจำหน่ายสินค้าทั้งหมด 780 จุด เริ่มตั้งแต่ 30 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม เป็นเวลา 30 วัน โดยมีสินค้ากว่า 70 รายการ จำหน่ายราคาต่ำกว่าท้องตลาดทุกรายการ20-40 เปอร์เซ็นต์ ทั้ง ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสินค้าบริโภคต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาครัฐในการช่วยประชาสัมพันธ์ และเอื้อเฟื้อสถานที่จำหน่าย
นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดครอบคลุม 18 อำเภอ ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ทั้งยังมีสินค้าขาดตลาดเพราะมีการกักตุนสินค้า อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าไม่เป็นธรรม ที่จะส่งผลกระทบให้กับประชาชน ทางสำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนินโครงการรถโมบายพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่วนภูมิภาค เป็นการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ มาจำหน่ายในราคาจะต่ำกว่าท้องตลาด 20-40 % ที่จะลดช่วยลดความเสี่ยงในการออกจากบ้านไปจับจ่ายสินค้าในท้องตลาด สนองความต้องการของภาครัฐ รวมถึงระบายสินค้ากระจายผลผลิตให้กับเกษตรกร มีการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19