อุบลราชธานี-คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข ” และกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี2564


วันที่28มิถุนายน 2564 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
ในการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข ” และกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี2564 โดยนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม ได้มอบหมายให้ นายอุบล พีระพรปัญญา ปลัดอำเภอเดชอุดม กล่าวรายงานและขอบคุณที่ท่านประธานในพิธีที่มาเยี่ยมชมผลงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด กลุ่มอำเภอโซน 3 ประกอบด้วยอำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน และอำเภอนาจะหลวย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนอำเภอเดชอุดม และพี่น้องบ้านสองคอน หมู่ที่10 ต.ตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และมีนายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย อุบลราชธานี ได้มาร่วมในการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีการดำเนินงานพัฒนาชุมชนดีเด่นตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน รวมทั้งคัดเลือกบุคคลต้นแบบในกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อเชิดชูเกียรติโดยมีการคัดเลือกกิจกรรม ประกอบด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ,ผู้นำอาสาสมัครชุมชนดีเด่น(ชาย),ผู้นำอาสาสมัครชุมชนดีเด่น(หญิง),ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนและสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง การสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมและสร้างสัมมาชีพชุมชนรวมทั้งมีการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
ในการจัดกิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข” นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดมได้ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด การจัดกิจกรรมในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำกัดจำนวนคน และมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และปฏิบัติการมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด