หนองบัวลำภู-ทหารจิตอาสา พร้อมด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดหนองบัวลำภู’ เข้าซ่อมแซมบ้านประชาชน


พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดกำลังพล ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หนองบัวลำภู นำกำลังพล พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสา ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรม ณ บ.หนองบัวเหนือ ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส” ตามนโยบายของกองทัพบก ในการคืนความสุขให้แก่ประชาชน
พ.อ.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล รองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดหนองบัวลำภู’ (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยหมวดสาวัตรทหารกรมทหารราบที่ 8 ดำเนินการต่อเติมกันสาดบังแดด, ฝน ให้กับนาง วิไล นอบไทย อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 103 บ.หนองบัวเหนือ ต.โนนทัน อ.เมือง จว.หนองบัวลำภู ซึ่งมีฐานะยากจน อยู่คนเดียวเพียงลำพัง ซึ่งของเดิมได้ชำรุด ผุพัง เวลาฝนตกน้ำฝนได้ไหลเข้าภายในบ้าน ทั้งนี้นาง วิไลฯ ได้กล่าวขอบคุณทั้งน้ำตาที่ทาง กอ.รมน.จังหวัด น.ภ. ได้เข้าช่วยเหลือ
นาง วิไล นอบไทย กล่าวทั้งน้ำตา บอกว่า ตนไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ปัจจุบันได้อาศัยบ้านญาติอยู่ไม่ไดประกอบอาชีพใดๆ มีเพียงเบี้ยผู้สูงอายุ และการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่หยิบยื่นให้ วันนี้ตนรู้สึกดีใจและตื้นตันใจมาก ที่ทางทหาร ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และจิตอาสา ต่างเข้ามาช่วยเหลือ
ด้าน ร.ท.สมชาย เพียคำลือ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้าน พบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรม ฝาบ้านพัง หลังคาบ้านทะลุ อีกทั้งความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ มีความยากลำบาก ทางกองทัพบก จึงเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้ใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8