ขอนแก่น – ร.8 นำกำลังพล บริจาคโลหิต “จิตอาสา” เพื่อชาติ ฝ่าวิกฤตโควิด 19


วันที่ 24 มิ.ย.64 ที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้การบริจาคโลหิตของประชาชนมีจำนวนลดน้อยลง ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองในคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น มีจำนวนลดน้อยลงตามไปด้วย ทำให้โรงพยาบาลขอนแก่น ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิต กับผู้ป่วยที่ต้องใช้เลือดเป็นประจำ ดังนั้นกำลังพลกรมทหารราบที่ 8 และหน่วยภายในค่ายสีหราชเดโชไชย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2 จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ป่วยวิกฤติ และการสำรองโลหิตไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันประเทศไทยได้ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อในเกือบทุกจังหวัดของประเทศ ส่งผลให้การบริจาคโลหิตของประชาชนมีจำนวนลดน้อยลง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตสำรองในสถานพยาบาลต่างๆ ขาดแคลน และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป โดยได้ปริมาณโลหิต 3600 ซีซี ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2 อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีผู้ไปบริจาคโลหิต ณ สถานที่รับบริจาคต่าง ๆ น้อยลง ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองมีไม่เพียงพอต่อการรองรับการรักษาพยาบาล ซึ่งยังคงมีผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขต่อปัญหาดังกล่าว และให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง กรมทหารราบที่ 8 จึงขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ สถานรับบริจาคใกล้บ้านทั่วประเทศ


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8