อุดรธานี-กรมทหารราบที่ 13 เข้าช่วยซ่อมแซมโรงเรียนก่อนนักเรียนเปิดเทอม

พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลเข้าพบปะ นายศุภร บุญราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อประสานการปฏิบัติตามโครงการ “โรงเรียนชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ” และได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน โดยการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า,ประปาและลูกบิดประตูที่ชำรุด เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนก่อนที่จะเปิดเทอม


ข้อมูลภาพข่าว
จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส  / กรมทหารราบที่ 13